Dette spørsmålet stilte vi i Sparebanken Narvik til noen ordførere og næringslivsledere på Fjellkysten for noen få år siden. Det omforente og rungende svaret fra alle var: Reiseliv. Og vipps så var Visit Narvik en større og mer solid reiseguide for flere av kommunene i det vi kalte 100 prosent Narvikregionen.

Neste steg ble ei ordførersamling på Bjerkvik hotell, hvor man slo ring rundt viktigheten av UNN Narvik, og ikke minst det innholdet lokalsykehuset burde ha. Det neste store steget ble at alle ordførerne i hele Nord-Norge slo ring rundt, og ga sin støtteerklæring til VM i alpint 2027 i Narvik.

Dette viser med all tydelighet at hvis man står sammen, snakker sammen og formidler et budskap med en felles stemme, så er det meste mulig å få til. Derfor mener jeg nøkkelen til vekst og positiv utvikling i Narvik kommune, og hele regionen vår, er samhandling med kommunene og menneskene rundt oss. I samhandling er det viktig å unne og beundre at nabokommunen, nabobygda og nabobyen lykkes. Vi må heie på hverandre.

Jeg ønsker derfor å appellere til alle ordførerne i hele Narvikregionen. Dere sitter på universalnøkkelen som passer til mange av samarbeidsdørene. Dører som bør åpnes, og som vil skape gode og nye muligheter for over 42 000 innbyggere i det jeg tenker er den mest spennende bo- og arbeidsregionen i Nord-Norge.

For kanskje kan Vinterfestuka besøkes av flere fra Salangen og Harstad? Kanskje kan Festspillene i Nord-Norge besøkes av flere fra Narvik og Bardu? Kanskje kan Millionfisken og Villmarksmessa besøkes av flere fra Harstad, Narvik og Ballangen?

Vet vi om hverandre? Ser vi hverandre, snakker vi med hverandre og heier vi på hverandre? Hva tenker vi om hverandre?

Jeg vil hevde at vi bor i en region med enorme muligheter innenfor ulike bransjer, også med kort kjøreavstand mellom attraksjonene og hverandre. En region hvor perlene står i kø, og hvor man kan møte kreative, hyggelige og positive mennesker som er klare til å skape nye verdier og forsterket bolyst. Innbyggere som nå venter på at åtte ordførere tar i bruk universalnøkkelen og sammen låser opp døren som er merket med vekst og positiv utvikling i Narvikregionen`.

Jeg mener døra til nye arbeidsplasser og økt bosetting må åpnes først.

Jeg håper derfor ordførerne i de åtte kommunene i den utvidede Narvikregionen snarest, og så fort koronasituasjonen tillater det, trommer sammen til et fellesmøte med følgende agenda: Hva kan vi samarbeide om?

For nye arbeidsplasser i Salangen gagner også Narvik. Og nye etableringer i Evenes er positivt også for Narvik. Det samme gjelder bosetninger, alle steder de måtte komme i regionen vår.

Så derfor håper jeg vår 150-års jubilerende Salangen ordfører, Sigrunn W Prestbakmo, og ordfører Hege Myrseth Rollmoen i Lavangen kommune tar initiativet til et nytt møte på Fjellkysten så snart det lar seg gjøre. Dette møtet bør følges opp med et nytt møte i Narvik, hvor Rune Edvardsen og Terje Bartholsen har ansvaret for gjennomføringen. Agendaen: Hva kan vi samarbeide om?

Min fremsnakk blir derfor en tillitsfull og forventningsfull henvendelse til åtte ordførere i storregionen vår. Kom sammen, snakk med hverandre, hei på hverandre og spør hverandre: Hva kan vi samarbeide om? Bruk nøkkelen dere sitter på, og åpne noen dører sammen. La 2021 bli starten på en god sirkel for den utvidede Narvikregionen. Timingen er perfekt, med stortingsvalg til høsten og ikke minst med basis i Forsvarets satsing på Evenes, i Ramsund og i Bjerkvik.

Den 19. januar 2016 sa alle ordførerne i storregionen vår et rungende «Ja» både muntlig og skriftlig til et fullverdig innhold, som også inkluderte akuttkirurgisk beredskap, ved nye Narvik sykehus. Og slik ble det.