Beregn ekstra tid om du skal ut å kjøre i neste uke, for da øver forsvaret

Fra 3. mars vil det bli stor militær aktivitet langs veiene i regionen. Under øvelsen «Joint Reindeer» skal 5.200 mann trene under det som blir den nest største øvelsen på norsk jord i 2018.

Fra 3. mars vil det bli stor militær aktivitet langs veiene i regionen. Under øvelsen «Joint Reindeer» skal 5.200 mann trene under det som blir den nest største øvelsen på norsk jord i 2018. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Øvelse Joint Reindeer er fra 5.-11. mars. Øvelsen vil foregå mellom Evenes i sør og Bardufoss i nord.

DEL

Over 5.000 soldater deltar.

Hæren øver med bidrag fra sjø, luft og Heimevern, pluss allierte styrker.

Forsvarsministeren og forsvarssjefen besøker øvelsen.

Forsvarsministeren kommer til området Bjerkvik/Setermoen torsdag 8. mars og forsvarssjefen kommer til Evenes/Bjerkvik 6. mars.

Dette er den nest største øvelsen i Forsvaret i 2018, og for hæren er det en generalprøve før høstens store NATO-øvelse Trident Juncture.

Økt trafikk

En så stor øvelse fører til økt militær trafikk langs E6 og på veiene langs kysten allerede fra 1. mars og helt frem til 15. mars.

Mest aktivitet blir det mens selve øvelsen pågår fra 5.–11. mars.

Hæren anbefaler sivile trafikanter til å beregne ekstra tid, skriver de i en pressemelding. 

Kampsoner langs veiene

Som en del av øvelsen blir det etablert kampsoner langs veiene. Disse blir godt merket.

Sivile trafikanter blir bedt om å være ekstra varsom når de ferdes i de merkede kampsonene, og følge de midlertidige fartsgrensene for å unngå uhell.

Militærpolitiet vil være synlig til stede langs veiene i øvingsområdet. De har ansvar for å regulere ferdselen. Sivile trafikanter blir bedt om å respektere pålegg fra militærpolitiet.

Allierte deltar

En av hensiktene med øvelsen er å opprettholde og styrke den operative evnen i Brigade Nord, og drive realistisk samtrening med andre grener og allierte under krevende vinterforhold.

I tillegg til brigadens avdelinger deltar US Marine og Royal Netherlands Marine Corps med til sammen 350 soldater.

Luftforsvaret støtter med helikopter fra 339 skvadronen.

Forsvarets sanitet støtter med skarp sanitetsberedskap.

Kystjegerkommandoen fra Sjøforsvaret stiller også med et mindre bidrag.

Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16, HV16, gjennomfører i perioden 2.-7- mars øvelse Åsgård.

Det er en integrert del av hærens øvelse.

HV stiller med cirka 600 soldater.

Droner

Under tidligere øvelser har det vært observert sivile droner i øvingsområdene.

Forsvaret viser til at det ikke er tillat å fly slike luftfartøy over, eller i nærheten av der det er militær øvingsaktivitet.

Sivile dronepiloter må ta kontakt med forsvaret på forhånd og avklare eventuelle flyginger.

Artikkeltags