Nå har Eirik Kristoffersen tatt over som sjef for Hæren

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ga Eirik Kristoffersen kommando over Forsvarets største våpengren, Hæren, under en seremoni på Bardufoss mandag formiddag.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ga Eirik Kristoffersen kommando over Forsvarets største våpengren, Hæren, under en seremoni på Bardufoss mandag formiddag. Foto:

En bjerkviking er Hærens nye sjef.

DEL

Det var fredag 21. juni at  Eirik Kristoffersen fra Bjerkvik beordret til tjeneste som sjef Hæren av Kongen i statsråd. Dagen etter beordringen uttalte Kristoffersen at han ikke vil ha fokus på hva Hæren ikke har – eller burde hatt.

Han sa han vil være mest opptatt av hva Hæren har, og hvordan det best mulig skal fungere med de ressursene som Hæren har til rådighet.

– Jeg vil se på hver eneste krone som Hæren bruker, snu steiner, og optimalisere.

Stor takknemmelighet

Generalmajor Eirik Kristoffersen var en av ni søkere til stillingen som sjef for Hæren etter generalmajor Odin Johannessen. Sjefskifte skjedde under en seremoni på Bardufoss mandag formiddag.

– Det er med stor takknemmelighet at jeg får lov til å komme tilbake til Hæren, sa Kristoffersen da han ble intervjuet etter sjefskifte.

Les også:

 (for abonnenter)

Eirik Kristoffersen ble utnevnt til sjef for Heimevernet 1. september i 2017. Han kom da fra stillingen som som avdelingssjef i Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Eirik Kristoffersen har også vært nestkommanderende for Forsvarets spesialstyrker. Han er en av Norges høyest dekorerte soldater.

Forsvarets største våpengren

Bjerkvikingen har nå overtatt som sjef for den største av Forsvarets tre våpengrener, med i overkant av 8.000 soldater, befal og sivilt ansatte. Hæren består i dag av én brigade med flere kamp- og støtteavdelinger.

Styrkene er fordelt fra Hans Majestet Kongens Garde i sør til Grensevakten ved Garnisonen i Sør-Varanger i nord og øst.

Artikkeltags