I mangelen på egne valgkampløfter, som skulle overgått Arbeiderpartiets politikk, så tyr nå Ida Gudding Johnsen til et noe indignert angrep.

Etter at fylkesrådet kunne komme med flere gode nyheter denne uken var ordførerkandidaten fra Venstre nok en gang å finne i avisa, og sedvanlig er det misnøye som er tema. Fylkesrådet har, etter en periode med usikkerhet rundt inntektsmodellen og skatteinngangen, endelig fått klarhet i hvor stort mindreforbruket til fylkeskommunens alle avdelinger er. Så har man, som seg hør og bør, brukt deler av disse pengene til å fremskynde prosjekter og bedre folks hverdag. Blant tiltakene kan nevnes 25% reduksjon i billettprisen til hurtigbåter, innføring av landets videste aldersgrense på ungdomskort og mange kilometer ny asfalt på veier som sårt trenger oppgradering.

Men dette liker ikke Gudding Johnsen. ifølge henne er det å disponere mindreforbruk valgflesk. Det handler egentlig om en ansvarlig økonomisk styring der man ikke bruker penger man ikke er sikker på man har. Med andre ord; Fylkesrådet handler ikke på kreditt. Ekstra pinlig for Gudding Johnsen blir, da hun fra talerstolen i Bodø bystyre kritiserer samarbeidspartiene for IKKE å gjøre det hun mener fylkesrådet gjør feil. Jeg tror også folk er mer opptatt av prisen på hurtigbåtbilletten, ikke hvilken måned man innførte tiltaket i.

Arbeiderpartiet er ansvarlig og bruker nå penger vi har på politikk som hjelper familier, unge og pendlere. Det er en tydelig grønn profil. Godt gjennomtenkt og forankret slik at effekten vedvarer. Tydelige politiske valg som letter trykket på familieøkonomien i fylket vårt.

Det skulle vi visst ha latt være. Vi skulle ikke ha gjort slik at barn og unge i Lofoten får tilgang på kjeveortopedi eller å bidra til at flere unge har råd til å ta bussen. Det er helt greit at du viser Venstres ambisjon for fylket.

Nei, Ida, det er ikke flesket som er harskt. Det er kritikken som er sur.