Det ble satt rekord på Oslo lufthavn Gardermoen da det 28. april for første gang reise mer enn 100.000 passasjerer fra flyplassen.

Vinner blant de store

Men blant de såkalte store lufthavnene i Norge, som Evenes er en av, var det Evenes som hadde størst prosentvis vekst i april. Mens Gardermoen hadde en vekst på 9,1 prosent, hadde Evenes en vekst på 9,8 prosent ifølge tall fra Avinor.

Evenes hadde en økning på 5.210 passasjerer fra april i fjor til årets april og endte med 58.676 passasjerer forrige måned.

Totalt har det de fire første månedene av 2017 reist 218.623 passasjerer over Evenes.

Narvik er bare en del av forklaringen

Lufthavnsjef Anne Britt Bekken på Evenes sier til Fremover at økningen er gledelig – men også forventet.

 

– Det har sin forklaring, sier Bekken.

– Men nedleggelsen av Narvik lufthavn er bare en del av forklaringen, legger hun til.

Nye ruter

For økningen på Evenes er over dobbelt så stor som antallet passasjerer som i fjor reiste over Narvik lufthavn.

 

– Da Narvik lufthavn ble lagt ned åpnet det en del nye ruter fra Evenes, blant annet daglige avganger til Trondheim.

Ifølge Bekken er det en rute med svært godt belegg – hver dag.

Økende interesse for regionen

– Vi antok at et bredere rutetilbud ville føre til en selvforsterkende effekt.

Bekken forventer ikke den samme økningen på Evenes hver måned fremover, men håper på en fortsatt god utvikling.

– Vi har indikasjoner på at det blir et positivt år. Interessen for region er økende, og sammen med et bedre rutetilbud får vi mer trafikk.