Under en pressekonferanse på fylkesgrensa mellom Nordland og Troms mandag ble det offentliggjort at regjeringa foreslår 8,7 milliarder kroner til den 150 kilometer lange Hålogalandsvegen i Nasjonal Transportplan.

Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden mellom Sortland, Harstad og Evenes.

Førstekandidat i Nordland Frp og statssekretær, Kjell Børge Freiberg, var en av flere politikere til stede under dagens pressekonferanse.

– Det er en gledens dag der vi nå gir klarsignal til det som blir Nord-Norges hittil største enkeltstående veiprosjekt. Det er et gigantisk prosjekt der kostnadene har tredoblet seg fra de første anslagene på under 3 milliarder kroner, til nå over 8 milliarder, sier Freiberg til NRK.

Les også: Narvik, Harstad og Sortland står sammen om milliardkrav

Ifølge Vesterålen Online hadde vegprosjektet først en prislapp på 3,1 milliarder kroner i 2012. Den prisen har nå økt på grunn av nye krav til veistandarder, tunnelforskrifter og innføring av 90-soner flere steder.

Hålogalandsvegen består av en ny E10 mellom Snubba i Evenes og Gullesfjordbotn, ny riksveg 83 mellom Tjeldsund bru og Harstad, og ny riksveg 85 mellom Gullesfjordbotn og Sigerfjord-krysset.

Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms, med i underkant av 120.000 innbyggere, er landsdelens mest folkerike region. Når prosjektet er ferdig, trolig i 2025, vil reisetiden fra Sortland til Harstad reduseres med rundt 45 minutter sammenlignet med i dag.

Prosjektet er regnet som det største i Statens vegvesen Region Nords historie.

Hålogalandsveien

  • Veiprosjektet «Hålogalandsveien» går gjennom 7 kommuner: Evenes kommune, Skånland kommune, Harstad kommune, Kvæfjord kommune, Tjeldsund kommune, Lødingen kommune og Sortland kommune og to fylkeskommuner: Nordland og Troms.
  • Hele planen omfatter 150 km veg; E10, riksvei 85 og riksvei 83.
  • Det er planlagt 37 kilometer helt ny vei, og en oppgradering av 80 kilometer eksisterende veitrasé.
  • «Hålogalandsveien» vil få 10 tunneler på til sammen 34 kilometers lengde.
  • Kostnaden for prosjektet er estimert til 12,9 milliarder kroner og kan stå ferdig i 2025 dersom alle planer følges – og finansieringsplanen for prosjektet blir vedtatt av Stortinget.
  • Deler av veien er et såkalt «Offentlig privat samarbeid» (OPS). OPS-strekningen går fra Gullesfjord til Tjeldsundbrua og er 82 kilometer lang.
  • Kostnaden for hele «Hålogalandsveien» er på 12,9 millarder 2016-kroner, mens OPS-strekningen er kostnadsberegnet til 8,2 milliarder 2016-kroner.
  • Mulig byggestart for OPS-strekningen er i 2019.
  • Den nye veien vil fjerne flaskehalser for tungtransporten. Bratteste stigning på veien er 6 prosent. Veien skal bygges bredere enn dagens trasé, og veien skal også bli rettere. veien skal gi økt framkommeligheten og trafikksikkerhet.

Kilde: Statens vegvesen

Les også: Milliardprosjektet kan ende med bykamp – og en vei midt i ingenting