– Harstad kommune ser på muligheten for å samlokalisere ny kino og bibliotek i sentrum.

Det skriver Harstad kommune på sine hjemmesider.

Kommunen har nå bedt om innspill fra innbyggerne i byen om hva de mener er viktig for en god opplevelse på kino og på bibliotek.

Prosjektet er altså fortsatt i en tidlig fase, men Harstad kommunestyre har vedtatt å utrede muligheten for et nytt og samlokalisert bibliotek og kino. Kommunens ønske er at det skal være lokalisert i sentrum av byen et sted, og at det skal realiseres ved hjelp av OPS (offentlig-privat samarbeid).

Fire saler

Harstad kommune skriver videre på sine hjemmesider at utspillet fra kommunen kommer i kjølvannet av at «flere private aktører har signalisert at de ønsker å bygge ut på sine respektive sentrumstomter, og at samarbeid med kommunen om utvikling av sentrum er ønskelig.»

Det skal altså være både villighet til å bygge, og tomter som trenger nytt formål i sentrum av Harstad.

Kommunen skriver videre på sine hjemmesider at kommunestyret i byen har lagt inn blant annet følgende bestilling til eventuelle private aktører som ønsker å legge inn tilbud:

  • Fire kinosaler med til sammen 450–550 plasser
  • Estimert samlet behov: 4000 kvadratmeter
  • Det bør være mulig med utvidet åpningstider tilrettelagt for ubemannet bibliotektilbud utover vanlig arbeidstid.