– Vi blir så lenge det er nødvendig. Det kan bli flere dager, det avhenger av vær, framdrift og hva som dukker opp underveis. Vi skynder oss langsomt, sier direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon til NTB.

Politiet er ferdige med sine undersøkelser på ulykkesstedet. Havarikommisjonen startet søndag de innledende undersøkelsene med å dokumentere åstedet og fant da den svarte boksen fra flyet.

De har foreløpig ikke hentet ut informasjon fra denne, opplyser Bertheussen.

De såkalte svarte boksene, som egentlig er oransje og består av ferdsskriver og taleregistrator, samler informasjon om flyets hastighet og høyde, samt samtaler mellom mannskapet. De kan dermed gi informasjon om hva som foregikk i minuttene før ulykken.

Avklarer samarbeid med amerikanerne

Fire amerikanske soldater omkom i ulykken. Hittil har norsk politi ledet etterforskningen, men amerikanerne har signalisert at de vil be om å få overta ansvaret.

– Vi jobber nå med å formalisere samarbeidet med amerikanerne. Men arbeidet stopper ikke opp, undersøkelsene pågår fortsatt, sier Bertheussen.

Ettersom flyet og mannskapet er amerikansk, men ulykken fant sted på norsk jord, har det vært nødvendig med juridisk avklaring av hvem som skal lede den videre etterforskningen.

Flyet deltok i Nato-øvelsen Cold Response og var ute på et treningsoppdrag da det forsvant fra radaren. Forsvaret har uttalt at Nato-øvelsen vil fortsette som planlagt.

Uklart hvorfor flyet styrtet

Årsaken til at flyet av typen V-22 Osprey styrtet fredag kveld, er ennå ikke kjent.

Flyvraket ble funnet i en dalside med mye trær. Det var myk snø og fare for skred, noe som gjorde søket ekstra krevende. Havaristedet beskrives som et område på rundt 300 meter.

Bertheussen understreker at Havarikommisjonens oppdrag ikke er å fordele skyld eller ansvar.

– Formålet vårt er å bedre sikkerheten og tilføre læring. Til nå har hovedfokuset vært søk og redning, men undersøkelser av hva og hvorfor vil ta mer og mer plass, sier han.

De fire omkomne soldatene ble søndag hentet ut fra Beiarn og fraktet til Bodø. De vil bli i Bodø til det er avklart om de skal obduseres og identifiseres i Norge eller i USA.

De omkomne er:

  • Kaptein Matthew J. Tomkiewicz (27) fra Indiana
  • Kaptein Ross A. Reynolds (27) fra Massachusetts
  • Sersjant James W. Speedy (30) fra Ohio
  • Korporal Jacob M. Moore (24) fra Kentucky