Politikerne kan hvis de vil

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerKrav om lukket anlegg/ tett konstruksjon til oppdrett av fisk er et utslippskrav og ikke et krav om bruk av noen spesiell teknologi slik tysfjordordføreren synes å mene. Han viser blant annet til Fylkeskommunen og sier at derfra ble det hevdet at det var tvilsomt om kommunen kunne stille slike krav til tekniske utforming av akvakulturanlegg. Men et krav om lukket anlegg/tett konstruksjon der skit og avfall tas vare på er et krav om at eventuell etablering skal hindre utslipp til havet. Så lenge anleggene er lukket og skit og avfall blir tatt vare på holder oppdretterne seg innenfor de utslippskrav som er fastsatt.

Vanndirektivet ble gjort til norsk lov før jul og er nå inntatt i en ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 26 a. Vannkvaliteten i fjordene skal ikke forverres og man skal ha et opphør eller utfasing av utslipp jf. vanndirektivets formål og hovedregel. Dette er gjeldende norsk rett etter EØS-loven § 1. Kommunen har dermed ikke bare en rett, men også en plikt til å stille krav til oppdrett om å håndtere utslippene der det er nødvendig, altså krav om lukket/tett konstruksjon som hindrer utslipp.

Oppdrettsadvokater gikk hardt ut etter det såkalte Tromsøvedtaket som innebar krav om lukka anlegg, og hevdet det samme som Tysfjordordføreren gir uttrykk for. Dette ble kraftig tilbakevist av blant andre jusprofessor Peter Ørebech på et seminar Naturvernforbundet hadde i Tromsø, og i kommentarartikkel på Nordnorsk debatt. Foredraget Ørebech holdt i Tromsø kan finnes ved søk på navnet hans youtube.

Her et kort sammendrag av foredraget:

Kommunen tar i kystsoneplanen stilling til om-, og hvor akvakultur kan tillates jf. plan og bygningsloven §11-7 punkt 6 og § 11-9 punkt 6. Da kan kommunen også lage en ordning som gir tillatelse på visse vilkår. «Fra det mer til det mindre» er her et grunnleggende prinsipp som vil si at dersom kommunen kan forby noe helt så kan kommunen tillate «det mindre» som er å gi tillatelse, men på visse vilkår. Vilkårene kan stilles så lenge det ikke dreier seg om myndighetsmisbruk. Kommunen har ikke bare rett til å ivareta vannkvaliteten, men også plikt. Her må kommunen legge til grunn naturmangfoldlovens førerprinsipp som gjelder ved all offentlig saksbehandling jf. naturmangfoldloven § 9. I tillegg så skal EUs vanndirektiv være innført jf. EØS-avtalen artikkel 7. Vanndirektivet ble gjort til norsk lov før jul og er nå inntatt i en ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 26 a. Vannkvaliteten i fjordene skal ikke forverres og man skal ha et opphør eller utfasing av utslipp jf. vanndirektivets formål og hovedregel. Dette er gjeldende norsk rett etter EØS-loven § 1. Kommunen har dermed ikke bare en rett, men også en plikt til å stille krav til oppdrett om å håndtere utslippene (dette kalles lukket anlegg).
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags