Den 1. februar kunne vi lese i Fremover om tilsetting og presentasjon av ny havnedirektør i Narvik. I dette intervjuet viser havnestyrets leder til at nå – i motsetning til det som var situasjonen for et kvart århundre siden – tjener havna penger og har midler til å investere i infrastruktur. Med andre ord: Han sier at før år 2000 tjente havna ikke penger og hadde derfor ikke midler til å investere i infrastruktur.

Jeg tror nok at tidligere havnestyreledere, havnestyremedlemmer og mine gode kolleger i havna «for et kvart århundre siden» og før den tid, ble rimelig provosert over at Sørensen, uten dokumentasjon, i realiteten sier at vi alle gjorde en dårlig jobb i den tiden. Egentlig en elendig jobb, for vi tjente ikke penger og kunne da ikke investere midler, i alle fall ikke i infrastruktur.

I Fremovers nettavis, i form av kommentarer til intervjuet med Sørensen, har jeg anmodet ham om å dokumentere det han er sitert på om havneøkonomien for et kvart århundre siden, men har så langt ikke registrert verken beklagelse eller dokumentasjon i noen form. Alt tyder derfor på at han ikke er feilsitert, men har sugd det av eget bryst.

Det er derfor på sin plass, før noen tar saken videre, å anmode Sørensen igjen om enten å dokumentere eller beklage sine påstander i Fremover, både i papir- og nettavisen, om havnas dårlige inntjening og mangel på investeringsmidler før århundreskiftet.

Faktum er at havna hadde en solid økonomi da jeg ble ansatt der i 1979 og til jeg forlot i 2000. Det ble investert både i ny og oppgradert infrastruktur og nytt materiell gjennom disse årene. Det er første gang jeg opplever en så arrogant og nedlatende uttalelse om de som politisk og administrativt bestyrte havna før år 2000.

Jeg skal ikke her gå inn på hva som har skjedd på den økonomiske fronten i havna etter århundreskiftet. Det er ikke mitt bord, det vet jeg ikke nok om, og det skal jeg derfor ikke berøre her. Det er – etter min oppfatning – god latin å ikke uttale seg skråsikkert om forhold man ikke vet nok om, selv om Sørensen åpenbart er av en annen oppfatning.

Vi har alle et felles ønske om at Narvik Havn KF fortsatt skal utvikle seg og framsnakkes. Hvis det skal skje friksjonsfritt, forventer jeg at havnestyrelederen legger seg på en noe annerledes informasjonsstrategi, og at han trekker tilbake eller dokumenterer sine påstander om den elendige havneøkonomien «for et kvart århundre siden.

Jeg forventer svar fra havnestyrets leder her i Fremover, både i papir og nettavisen, med det aller første.