– Når regjeringen nå legger opp til at vi i Norge skal gå fra to til 1500 havvindmøller, gir det store muligheter i nord, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i en pressemelding.

Kraft til folket og industrien

Ambisjonen som ble presentert i dag er å bygge ut havvind som tilsvarer like mye kraft som vi i dag bruker i Norge.

– Når dette skal gjøre frem mot 2040 er det rett og slett svært gledelig og viktig - både for nok strøm til folk, men også til ny grønn industri, sier Norvoll.

Som fortsetter med å understreke at havvind rett og slett er nøkkelen som kan låse opp mulighetene i det grønne skiftet.

– For alle oss som jobber for batteriindustri, hydrogen, bruk av karbon og grønt stål, er dagens signaler veldig viktig, poengterer Norvoll.

Havvind er en industri med stort potensial i nord

I Nord-Norge er det flere aktører og miljøer som ligger langt fremme som en del av en ny norsk leverandørindustri.

– Det er både spennende, men også enormt viktig at havvindindustrien kan bli en viktig eksportindustri. I Nord-Norge eksporterer vi for 64 milliarder i dag, dette tallet kan bli 150 milliarder inn mot 2030. Skal vi lykkes med det, er havvindindustrien i nord veldig viktig, avslutter Norvoll.