– Vi har hatt flere kvalifiserte søkere, og har etter en god prosess til slutt landet på Hege, sier Stine Jakobsson Strømsø, kommunedirektør i Bardu kommune i en pressemelding fra kommunen.

Thomassen Fosslund har bakgrunn som sykepleier og har flere videreutdanninger, blant annet innen kognitiv terapi og ledelse. Hun arbeider i dag som avdelingsleder ved rus og psykisk helsetjenesten i Bardu kommune.

– Jeg tror Thomassen Fosslund er riktig person til å lede HOB fremover. HOB er den største enheten i kommunen, og har stor bredde i tjenesteporteføljen, og utviklingen innen kommunehelsetjenesten setter kommunene under press.

– Thomassen Fosslund har gjennom intervjuer og erfaring vist at hun kan bli en trygg og god leder som drar enheten videre i tråd med nasjonale og lokale føringer, og jeg gleder meg til å samarbeide med henne, avslutter Strømsø.

Endelig oppstartsdato er ikke satt, men blir i løpet av de nærmeste månedene.