ba.no: Vest politidistrikt sendte i helgen en bistandsanmodning hvor de ba Forsvaret om hjelp i tilfelle langvarig vaktbehov ved to av Equinors olje- og gassanlegg i bergensområdet. To dager senere var anmodningen godkjent, og politivaktene skulle skiftes ut med militæret.

Søndag ettermiddag møttes partene for å diskutere detaljene rundt Heimevernets deltakelse. Det ble bestemt at de skal være uniformerte og bevæpnet.

Sikkerhetsopptrappingen tok til etter at det oppsto flere lekkasjer fra gassledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen, etter det flere nordiske statsledere mistenker skyldes sabotasje. Jonas Gahr Støre kaller det «en villet handling».

I tillegg har det blitt observert droner over Mongstad, og i nærheten av norske plattformer i Nordsjøen.

– Det er viktig å understreke at vi hever sikringsnivået som et føre-var-tiltak. Det foreligger ingen konkret trussel mot oss, sier Gisle Ledel Johannessen, talsperson i Equinor til BA.

Kom søndag kveld

– Sikring av våre operasjoner har høy prioritet i Equinor og vi har jobbet med dette over lang tid. Vi gjør løpende risikovurderinger, har beredskapsplaner for mulige hendelser. Vi trener også mye på å håndtere sikringshendelser, sier Johannessen.

Ved Mongstads hovedinngang står bevæpnede og uniformerte heimevernssoldater. De sjekker alle kjøretøy som skal inn på selve basen. Tre politibetjenter, deriblant innsatsleder Kurt Inge Hordvik, er også til stede.

Han henviser til stabssjef og operasjonsleder for kommentarer, men bekrefter overfor BA at HV startet å etablerte seg ved Monstad søndag kveld. Han sier også at politiet blir værende på stedet fremover.

Ved Kollsnes prosessanlegg, som alene står for rundt 40 prosent av Norges gasseksport, var det mandag morgen tid for vaktskifte.

Like før klokken ti rullet to grønne Heimevernet-biler opp foran hovedinngangen. Ut av dem steg åtte uniformerte soldater ut. De utvekslet informasjon med politipatruljen som holdt vakt på stedet, og rigget seg opp til det som trolig blir et langvarig oppdrag.

HV-soldatene har fått politimyndighet fra politimestere, og opererer på politiets vegne. Det betyr at de har politimyndighet.

– Alle kan forvente å bli kalt inn

Christoffer Knutsen er distriktssjef for Heimevernets 09-distrikt, som dekker Vestland fylke.

– Vi er forberedt på å støtte politiet så lenge det trengs. Alle i HV-09 kan forvente å bli kalt inn. Vi holder vakt og driver med patruljering. Eventuelt skal vi avdekke unormal aktivitet, som droner, sier han til BA.

– Det ligger i kortene at de som er vant til å trene ved Kollsnes og Mongstad overtar dette oppdraget etter hvert. De er trent til å være på oppdrag over tid. Men i prinsippet kan vi etter hvert rullere og trekke på samtlige 4.000 soldater vi har. Når det kan bli aktuelt er situasjonsavhengig. I fredstid må vi ta hensyn til familieliv og sivil jobb, legger han til.

I første omgang er to ukers bistand nevnt, og det er først mannskap fra Innsatsstyrken Bjørn West som er sendt ut.

Han forteller videre at de blir nedringt av folk på Vestlandet utenfor Forsvaret som vil hjelpe til.

– Vi setter stor pris på at folk stiller opp og dugnadsånden som er, men foreløpig har vi det vi trenger av ressurser, sier Knutsen til BA.

Han mener dette er fornuftig bruk av samfunnets ressurser, og Kjetil Gjerstad, tillitsvalgt for Equinor i LO-foreningen Energi Industri, virker å være enig.

– Folk er glade for at Heimevernet er her. De er fornøyde med opptrappingen og er glade for at samfunnet tar dette på alvor, sier han til BA.

Mange droneobservasjoner

Myndighetene gjør nå det de kan for å være føre var, både på fastlandet og offshore. I Fensfjorden utenfor Mongstad har Kystvakten lagt de siste dagene, men vil mandag bli avløst av en politibåt.

De etterforsker nå en droneobservasjon over Mongstad som skjedde i forrige uke. Etter at nyheten kom ut i media, har de mottatt mange henvendelser.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger om observasjoner, men ingen nye i nærheten av de to anleggene. Vi ønsker at folk fortsetter å rapportere om de skulle se mistenkelig aktivitet i disse områdene, sier Gustav Landro.

Han forteller at det heller ikke har blitt rapportert om noen form for mistenkelig atferd av politivaktene som har passet på siden forrige uke.