Forleden møttes 135 fotballspillende gutter og jenter i alderen seks til tolv år til trening i Polar Kraft-hallen. Det er et faktum at i Norge det ikke jobbes godt nok med spillere i alderen seks til 12 år. Ofoten er ikke noe unntak. Det vil klubbene gjøre noe med.

Naboklubbmøte

Aktiviteten kom i stand etter et initiativ fra Inge Hasselberg på et såkalt Naboklubbmøte, et møte som har som mantra «Ja til mer samarbeid». Og som forsøksvis skal resultere i en samordning og planlegging av de respektive klubbenes aktiviteter, blant annet for å unngå arrangementskollisjoner.

Les også:

– Det er vel og bra, men jeg har nok syntes det har vært mye snakk, men lite retningsbestemt handling. Derfor «snek» jeg meg inn på møtet, fikk taletid og hyggelig nok aksept for ideen om å opprette ei samarbeidsgruppe bestående av trenere fra alle klubbene i regionen, forteller Inge.

– Med en felles målsetting om å heve kvaliteten på arbeidet i barnefotballen.

Kjedelig kjensgjerning

Narvikingen, Espen Olafsen, faglig leder ved Norsk Toppfotball sport, målbærer en kjedelig kjensgjerning: En av de viktigste årsakene til at Norge henger etter de beste nasjonene i verden, er at det ikke jobbes godt nok med spillere i alderen seks til 12 år. Gode krefter må forenes for å lykkes bedre – og den beste utviklingsarenaen er breddeklubbene – slike som våre her i distriktet. Men det må jobbes metodisk samtidig som det er rom for lek og moro.

– Espen er verdt å lytte til, mener Inge.

Les også:

– Det fotballtiltaket jeg fikk gehør for, er konkret og praktisk spiller- og trenerutvikling i barnefotballen. Med en litt varsom bruk av termene. Essensen er at det skal være et tilbud til alle uavhengig av nivå, ikke bare de med høy motivasjon og størst læringsevne. Men samtidig skal det være en klar tanke bak. Lavterskel ja, men med kvalitet i alle ledd basert på en felles metodelære.

– Og gratis, poengterer Hasselberg.

– Trenerutvikling er også en helt vesentlig forutsetning for spillerutvikling. Her skal vi også ha et sterkt fokus.

Veldig vellykket

– Litt av bakteppet er også knyttet til inspirasjon, erfaringer og kunnskap jeg fikk gjennom å ha gjennomført ei spennende utdanning for ungdomstrenere og spillerutviklere i regi av Norges Fotballforbund, utdyper han.

– Isolert sett produserer det neppe en ny Messi, men det kan bidra til å styrke båndene i den lokale fotballfamilien.

– Men kort fortalt ble vi enige om tre konkrete tiltak, ei samling 15. februar og ei ny samling lørdag 28. mars. Med påfølgende evaluering. Trenerne, kontaktpersonene i de respektive klubbene fikk ansvaret for kommunikasjonen internt og sørget for påmelding.

– Det er oppstarten, og så får vi se hva vi konkluderer med og hvordan vi skal ta dette videre.

Les også:

– Uansett, det ble en flott økt. Vi delte innledningsvis inn i to grupper, og det var ikke noe problem å få et godt fotballfaglig utbytte selv med så mange spillere som 70 på ei flate. Jeg tenker alle opplevde trygghet og mestring. Det var mye takket være Rune Mentzoni Olsen som organisator og tilrettelegger av øvelsene, slår initiativtakeren fast.

– Jeg tror vi kan oppsummere med at samtlige var fornøyde; spillere, trenere og foreldre. En ekstra spiss på det hele var at alle ungene fikk frukt og smoothies sponset av herværende matbutikk.

Dette er saken:

  • 135 barn var samlet til trening i Polar Kraft-hallen forleden. Inge Hasselberg var hovedinitiativtaker.
  • Barna var i alderen seks til 12 år.
  • Følgende klubber var representert: Beisfjord, Fagernes, Håkvik, Ballangen, Mjølner og Hardhaus var med første gang
  • Initiativtakeren, som også var hjelpetrener i Mjølner i 2. divisjon under Stian Johnsen, håper også å få med Bjerkvik, Gratangen og Skjomen neste gang. De hadde ikke trenere som kunne stille på første samling – noe som er litt av forutsetningen.