(Avisa Nordland)

– Vi gjorde forsøk på å rette noen feil ved å annullere den første tildelingen, gjenåpne forhandlingene og tildele på nytt. I ettertid ser vi at det var forhold som vi ikke ga tilbyderne nødvendig tilbakemelding om. På grunn av dette og fravær av mulighet til å rette dette nå, ser vi ikke noe annet utfall enn å avlyse anskaffelsen og gjennomføre en ny anskaffelse, sier Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord RHF, i en pressemelding mandag.

– Vi beklager at denne situasjonen har oppstått og at det har skapt ekstra arbeid for tilbyderne og usikkerhet for pasientene, understreker hun.

Sørger for at pasientene er ivaretatt

I pressemeldingen skriver Helse Nord at hensynet til pasientene er deres viktigste fokus, og at tilbudet til pasienter med behov for spesialiserte habilitering og rehabiliteringstjenester har løpt uforandret og vil fortsette med det.

De eksisterende avtalene med tilbyderne blir forlenget fram til sommeren. Fram til da blir ny konkurranse gjennomført.

– Vi gjorde feil under første tildeling. Det er mulig å rette faktiske feil, men anskaffelsesregelverket tillater ikke å endre det innkjøpsfaglige skjønnet. I praksis viste det seg ikke mulig å rette feilene, uten å endre noe skjønn. Dette er hovedårsaken til avlysningen, forklarer Rolandsen.

Anskaffelsen har en verdi på i underkant av 300 millioner kroner og går seks år framover i tid. Den inneholder 15 ulike ytelser, med ulike fagspesialiteter, mange leverandører og et differensiert tilbud som det skal tas hensyn til.

Klart til sommeren

Den økonomiske rammen er regulert i samsvar med statsbudsjettet. Samtidig vet vi at den generelle prisstigningen i samfunnet har vært høyere. Vi erfarte at dette kan få konsekvens for det samlede tjenestekjøpet.

I konkurransen som nå avlyses førte dette til 9 % reduksjon i antall opphold sammenlignet med dagens avtaler.

– Basert på erfaringene fra denne konkurransen, går vi gjennom kravspesifikasjonen på nytt og lyser ut ny anskaffelse med mål om å få nye avtaler på plass innen 1. juli 2023, avslutter Hilde Rolandsen.