Helse Nord har et underskudd på 453 millioner kroner. Med underskudd på 270 millioner har UNN størst underskudd blant sykehusene i Nord-Norge.

– Situasjonen har forverret seg. Foretaksgruppen er nå i en økonomisk krise. Driften i våre sykehusforetak er ikke bærekraftig, verken med hensyn til økonomi, bemanning eller aktivitet, skriver Cecile Daae, administrerende direktør i Helse Nord, i en e-post til NRK.

Revmatologen som begynte på Narvik sykehus i februar slutter på grunn av manglende støttefunksjoner.

Dette leser vi i lokalavisa Fremover. Mitt inntrykk er at nesten hele sykehus-Norge er i krise. Men hvorfor? Er det overføringene fra staten som er for lav? Er det stykkprisen som er for lav? Er det foretaksmodellen med AS som er problemet? Hva mener helseministeren? Skal det kuttes på Narvik sykehus? Risikerer vi at Nye UNN Narvik på Furumoen skal bli et distriktsmedisinsk senter på grunn av mangel på penger?

Disse spørsmålene bør vår lokalavis sende videre til de regjerende myndigheter og ikke minst bør også ledelsen i Narvik kommune komme på banen.