Både Mo i Rana og Sandnessjøen bør ha sitt eget akuttsykehus, slår direktør Lars Vorland i Helse Nord fast i sin innstilling til styret i helseforetaket.

En lokal strid om hvor framtidens sykehus på Helgeland skal ligge nærmer seg en avslutning. Onsdag kveld kom Vorland med sitt syn på saken, som til slutt skal avgjøres av styret i helseforetaket.

– For meg er behovet for sykehustjenester til en økende og stadig eldre befolkning det aller viktigste. Akutt indremedisin er det som haster mest for folk flest, og det gjør at det på Helgeland er mest fornuftig med to akuttsykehus, sier han i en pressemelding.

Begge sykehusene bør ha akuttberedskap i både indremedisin og kirurgi og fødeavdeling, mener Vorland. Det vil derfor ikke være ett stort og ett lite akuttsykehus.

– Så foreslår jeg å bygge tilbudene på andre områder omkring de fagmiljøene som finnes i Mo i Rana og Sandnessjøen, sier han.

Vorland understreker i sitt saksframlegg at tjenesten skal drives som ett sykehus på tvers av geografisk plassering.

Striden har stått om hvorvidt det skal være ett eller flere sykehus, og hvor sykehusene skal plasseres. Krefter både i Mo i Rana og i Sandnessjøen har kjempet hardt for å beholde sykehuset i sitt nærmiljø.

– Dette har vært en lang prosess. Hadde det vært enkle svar på vanskelige spørsmål, hadde dette vært avklart for lenge siden. Det store engasjementet har bidratt til at vi har gått mange runder for å finne svar på spørsmål, sier Vorland.

Saken skal behandles på et styremøte 18. desember.