Disse vil ha toppjobben i Helse Nord

Kvalitets- og utviklingssjef ved UNN, Einar Bugge er blant søkerne til toppstillingen i Helse Nord.