Verken nattugle eller morgenfugl? Forskere har funnet to nye døgnrytmer

Av

Oppfatter du deg selv verken som morgenfugl eller nattugle? Da kan du tilhøre en ny døgnrytmekategori, hevder en gruppe belgiske og russiske forskere.