Helseforetak anslår at det er behov for 74 flere ambulanser for å klare mål om responstid

Av

Det er behov for 74 nye ambulanser for å klare å nå målene om responstid for ambulansetjenesten, mener helseforetakene Helse Midt og Helse Nord.