Onsdag vedtok et enstemmig styre i Helse Nord å øke lønna til Helse Nord-toppsjef Lars Vorland fra 1,9 millioner til til 2.034 000 kroner med virkning fra 1. juli 2017.

– Lars Vorland har hatt en topplederjobb i svært mange år, og er en av de aller dyktigste lederne vi har i Helse-Norge. Jeg tror nok styret i Helse Nord har lagt vekt på den betydningen, forteller helseminister Bent Høie til NRK.

Høie mener det er viktig at dyktige ledere har konkurransedyktig lønn.

– Nå er det slik at mange ledere i Staten tjener mer enn både statsministeren og meg. Sånn må det være. Vi som er politikere skal ikke søke denne type jobber ut fra lønn, og må akseptere å ha ledere under oss tjener mer, rett og slett fordi de er som er attraktive og andre vil ha tak i, sier Høie i dag.

Flere har vært kritiske til de høye lederlønningene i helseforetakene. Blant annet har Riksrevisjonen bedt helsetoppene om å moderere seg. Helseminister Bent Høie har også uttalt at lønnsavtalene man inngår «bør være på moderate nivå og skal tåle offentlighetens lys».

– Men vi må ta inn over oss at Helse Nord sannsynligvis er Nord-Norges aller største virksomhet. Helseforetakene er på størrelse med Statoil og Hydro, så det er et stort ansvar topplederne har. Så vidt jeg forstår var det et enstemmig vedtak i styret, hvor også de ansattes representanter har stemt for lønnsøkningen, sier Høie til NRK.