For tre år siden veide Mari (25) 111 kilo. Så gjorde hun ett grep som forandret alt

Av