Nyetablering skal tilby hjelp der folk bor og oppholder seg: – Vi satser på å være fullt operative her i Narvik før sommeren

Artikkelen er over 1 år gammel

En ny modell for hjelp til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer har vist oppsiktsvekkende gode resultater. Hjelpen som tilbys skal nå gis nært der folk bor og oppholder seg.