Ansatte i ambulansetjenesten utsettes for vold - arbeidstilsynet reagerer

Ansatte i ambulansetjenesten opplever psykiske belastninger i hverdagen som følge av vold og trusler.