Statskog gir årlig ut en million kroner til store og små tiltak landet rundt som bygger friluftsliv og folkehelse. Aktivitetene får enten 10 000 kroner eller 5 000 kroner i støtte og er en del av Statskogs arbeid for å tilrettelegge for friluftsliv i Norge.

Støtte i Ofoten og Troms:

Norsk Folkehjelp har fått 5000 kroner i utstyrsstøtte for å utdanne fremtidens redningspersonell.

Ungdomsgruppa er på turer og øvelser, og etter hvert spisses kompetansen inn mot redningsoppdrag. Det handler om omfattende kursing i førstehjelp, vinterkurs, kart, kompass, samband og mye mer.

– Vi har nå tatt i bruk drone med ulike sensorer og vil begynne å trene ungdommen i bruk av denne til søk, skriver organisasjonen i søknaden.

Bidrag til robåter

Skånland kystlag får et bidrag fra Statskog til innkjøp av brukte robåter.

Kystlaget har i flere år hatt samarbeid med Skånland skole for opplæring i roing og ferdsel i småbåt.

– Kystlaget eier ikke båter som er egnet til formålet og ønsker å kjøpe inn og reparere brukte båter til formålet. Tanken er også at det skal være mulig å leie båtene på fritiden, skriver kystlaget.

Støtte til løypenettet

Haafjeldets venner får 5 000 kroner fra Statskog som støtte til vinterens løypearbeid og frakt av eldre og funksjonshemmede.

Løypetraseen i Håfjellet, via Hulderheimen på Storjord og videre til steinbua på Bruna, blir brukt av mennesker fra hele landet.

– Uten tilrettelegging ville det være umulig for mennesker med nedsatt helse å komme seg ut i naturen.

– Bare i fjor hadde vi over 2 500 besøkende på Langvassbu, heter det i søknaden fra Haafjeldets venner.

Tilskudd til sykkelbane

Reinrosa 4H får 5 000 kroner fra Statskog som tilskudd til bygging av sykkelbane i Rotsundelv i Nordreisa.

Sykkelbanen er 250 meter lang og har kuler og oppbygde svinger, og skaper muligheter til utfoldelse uten å være redd for trafikken.

– Den er bygd i tilknytning til naturmøteplassen, slik at foreldre kan sitte der og følge med sine håpefulle, skriver de i søknaden.

Tilskudd til sti

Ytre Kåfjord idrettslag får 5 000 kroner fra Statskog til å ruste opp stien til Dalberget, Hammarslett og Storhaugen i Djupvik.

Stien går til tre ulike turmål med fantastisk utsikt. Den er mye brukt, men trenger vedlikehold. Derfor har idrettslaget søkt Statskog om støtte til innkjøp av klopper og sager.

– Med en bedre sti kommer flere seg ut på tur. Blant annet bør det ryddes mer kratt og bygges en bru, en trapp og noen klopper over de våteste delene av stien, skriver idrettslaget.