Stor undersøkelse viser: Næringslivet har liten tillit til UNN

Av

En undersøkelse viser at næringslivet i Narvik og narbokommunene har særdeles liten tiltro til at UNN-ledelsen tar hensyn til dets interesser, når framtidig beredskap utredes.