– Fødetilbud og akuttkirurgi er avgjørende når unge skal etablere seg

Av

At det er et godt fødetilbud tilgjengelig, betyr mye når ungdom skal etablere seg.