Mannen, som i 2018 ble dømt til seks og et halvt års fengsel for å ha deltatt i IS, kan ikke også dømmes for frihetsberøvelse av kona og sine barn, melder NRK. Det er konklusjonen til statsadvokaten og Riksadvokaten, som ikke har lyktes i å avklare om handlingene også var straffbare etter lokal lovgivning.

– Dette er en helt riktig, men ikke overraskende, avgjørelse. Denne saken kunne ikke fått noe annet utfall, sier mannens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, til NTB.

Mannen reiste i august 2014 fra Senja til Syria sammen med sin daværende norske kone og deres fem barn i alderen ett til åtte år. I Syria ble kona og barna plassert i et hus med andre kvinner og barn, mens mannen ble sendt av ekstremistgruppa IS til en treningsleir i Raqqa.

Fikk ikke svar

– Min klient har hele tiden vært tydelig på at han angrer på en del av de vurderingene han gjorde for mange år siden. Han skulle gjerne ha hatt ting ugjort, sier Nordhus.

Det er et krav i straffeloven at en handling må være straffbar både i Norge og i landet handlingen blir begått i, for at gjerningspersonen skal kunne dømmes for den her i landet.

Riksadvokaten og politiet har konsultert myndigheter, ambassader, organisasjoner og en rekke enkeltpersoner med kjennskap til landet uten å få avklart om det han utsatte sin kone og barn for, er straffbart også i Syria.

Lovlig i sharia-retten

Det er avgjørende om det er syrisk lovgivning eller islamsk sharia-rett som gjaldt i Raqqa-området da familien oppholdt seg der. Hvis det er sharialoven som gjelder, er mannen i sin fulle rett til å bestemme over kone og barn.

– Selv om man kan anta at en så alvorlig handling som frihetsberøvelse er straffbar i de fleste land, så er det strenge krav til dokumentasjon og bevis. Det ikke er nok å føre beviser for at handlingen objektivt sett er straffbar. Alle sider ved den straffbare handlingen, for eksempel krav til skyld, må belyses, sier politiadvokat Marie Lygre ved Finnsnes lensmannskontor til NRK.