Her er det klart for 455 boliger. Nå vil UNN selge eiendommen

Kan gi store inntekter til UNN og fylket.