Her går raset ned mot Beisfjorden

Snøsmeltingen er i gang. På godt og vondt.