Her kan du finne ut hvem som har ansvar for å brøyte i Narvik

Det er mange forskjellige aktører som har ansvar for å brøyte fortau, veier og gang- og sykkelveier i Narvik kommune.