Fylkesveg 7558, Markeveien, får omlag 2,5 kilometer ny asfalt. Men før asfaltering, skal det gjøres forarbeid som forsterkning, skifting av stikkrenner og grøfting.

– Dette utbedringstiltaket vil løfte veistandarden betydelig på Markeveien, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Pendlerveg

Den viktige pendlervegen mellom Liland og flyplassen vil altså få et stort løft i forkant av Forsvarets etablering på Evenes flystasjon.

– Vegen har hatt betegnelsen «krøttersti». Den er i såpass dårlig forfatning at dette måtte gjøres raskt. Vi er allerede i gang, og legger på den måten godt til rette for at ansatte i forsvaret kan bosette seg i området når aktiviteten på Evenes flystasjon tar av, sier Bentzen.

I stramme økonomiske prioriteringer var Markeveien ikke med i årets vedlikeholds- og utbedringsplan. Nå blir den i stedet prioritert fram i tid.

– Det er rett og slett fordi vegen er i så dårlig forfatning at vi ikke kunne vente. Etter innspill fra kommunen, har vi nå prioritert denne fram, sier Bentzen.

Fornøyd ordfører

Ordfører i Evenes, Terje Bartholsen (Ap), er svært glad for at det er funnet en løsning på det ganske prekære oppgraderingsbehovet.

– Vi har spilt inn hvor dårlig denne vegen har vært. Dette er en særdeles viktig forbindelse til Liland der vi bygger ny skole og det planlegges mange nye boliger. Den er dermed også helt sentral for oss i arbeidet med å skaffe nye innbyggere til kommunen. Heldigvis har fylkesrådet sett behovet, og har prioritert opp denne relativt korte, men viktige fylkesvegen for oss, sier ordfører Bartholsen.