Her ligger vindmøllen på «dungen». Og den blir liggende

Ingen god løsning på hvordan utrangerte vindmøllevinger skal håndteres.