For fire og et halvt år siden sto Steinar Andre Lund og myste mot påskesola i Elvedalen. Den samme sola han var redd skulle forsvinne fra parkområdet hvis planene om et kombinert butikk-, leilighet- og kontorlokale ble realisert. Den sterke motstanden han og naboene mobiliserte den gangen resulterte i at et splittet bystyre stoppet planene tre måneder senere. I februar 2017 vedtok imidlertid det samme bystyret kommuneplanens arealdel for 2017 til 2028. Her het det om Taraldsvikjordet: «Området kan inneholde funksjoner som bolig, kontor, offentlig og privat tjenesteyting. Tursti i nord skal ivaretas, slik at tilgjengeligheten til selve Elvedalen ikke forringes.» Her står det også: «Vegetasjonen mot Elvedalen skal beholdes som buffer.» Med andre ord: Det kan bli butikk på Taraldsvikjordet, men Elvedalen skal bevares.

I dag, tre år senere, er Narvikgården klare til å gå i gang med detaljreguleringen av området. I sommer dumpet varselet om dette ned i postkassen til blant andre Lund, som fortsatt er styreleder for velforeningen i Taraldsvik. Brevet beskriver målet om å få etablert en dagligvarebutikk på Taraldsvikjordet. Som kommuneplanens arealdel altså sier at er formålet. Narvikgården har likevel lyttet til de innvendingene som kom for fire år siden. Blant annet er høyden på bygget tatt ned med 11 meter. Nå er det snakk om en dagligvarebutikk på én etasje. Arealplanlegger Eirik Djupvik sier til Fremover at bygget vil bli lavere over terrenget enn mange av boligene inntil Elvedalen.

LES OGSÅ:

Dette er ikke bra nok for de som ønsker å bevare Elvedalen. Motstanden mot de nye, justerte planene for Taraldsvikjordet har vært stor fra samme dag varselet om oppstart av reguleringsarbeidet kom. Og fordi man bare er helt i startfasen, og planene verken er kjente i detalj eller spikret, har debatten som har rast i etterkant blitt rar å følge. Det har dreid seg om alt fra hvordan bygget vil påvirke Elvedalen, til hvordan naboene blir påvirket av inn- og utkjøringen til butikken, via hvorvidt Narvik har nok dagligvarebutikker som vi har og helt til oppfordring av en boikott av Norgesgruppen. Man har debattert detaljer man ikke kjenner, og markert motstand uten å vite nøyaktig hva man er motstander av. Annet enn at man ikke vil at Taraldsvikjordet skal røres, fordi man er redd for at Elvedalen skal påvirkes.

LES OGSÅ:

At det ble sterk motstad er imidlertid ikke overraskende. Elvedalen er et fantastisk flott parkområde, en perle av en grønn lunge i byen verdt å bevare. Og en av få grønne lunger i nærheten av sentrum. Det er sterke følelser knyttet til Elvedalen, og det er lett å forstå hvordan de som bruker av egen fritid for å holde parken i stand ikke ønsker at omgivelsene skal endres.

Jeg er for engasjement, og synes det er storveis at det strømmer på med leserbrev til debattsidene i Fremover om planene på Taraldsvikjordet. Men jeg er også for næringsutvikling og alt som kan være med på å skape vekst i en by og en kommune som sliter med befolkningsutviklingen. Jeg tror ikke en butikk løser alle problemene vår kommune står i alene, men det er et steg i riktig retning. En butikk vil skape arbeidsplasser og vi har ikke råd til å si nei til en eneste arbeidsplass i Narvik. Derfor er etableringen av næring på Taraldsvikjordet riktig.

Men etableringen er også viktig av en annen grunn. For fire år siden hadde Norgesgruppen brukt millioner av kroner for å etablere en butikk på Taraldsvikjordet før arbeidet måtte stanses. Nå er vi på startstreken for en etablering igjen, og vi kan ikke si nei – uansett hvor stor motstanden blir. Skulle politikerne i Narvik si nei til en slik etablering nå vil de for det første gå imot sin egen arealplan. For det andre kan et nei til Norgesgruppen nå igjen fjerne alle oppfatninger av Narvik som en seriøs kommune som det kan være interessant å etablere seg i. Og ikke bare for Norgesgruppen. Hvem vil investere millioner for å etablere seg i Narvik hvis aktørene opplever Narvik som en useriøs kommune med politikere som snur seg dit vinden blåser?

Nå er høringsfristen ute og planene skal tegnes før en ny høring. Da først har man et konkret utgangspunkt for å mene noe, basert på fakta og ikke følelser. Da kan også mye skje, men neppe at planene stoppes. Vi kan i hvert fall ikke si nei fordi vi ikke vil. Nå må det handle om å gjøre det beste ut av det som blir situasjonen på Taraldsvikjordet. Innsigelser må ta utgangspunkt i de konkrete planene, og når jeg sier at butikken nå må komme er det selvsagt med forbehold om at planene ikke forringer Elvedalen. Ingenting tyder på det hittil.

Jeg tror Frode Kristian Danielsen i Narvikgården har helt rett: Elvedalen og bruken av denne kan komme styrket ut av reguleringsarbeidet. Men da må man bruke det engasjementet vi nå ser til å lage løsninger for Taraldsvikjordet og Elvedalen. Debatten må bli mer konstruktiv enn å oppfordre til boikott av Norgesgruppen.

God helg!