Her ser du inn i den kommunen som er hardest rammet av korona i Nord-Sverige