I et innlegg i Fremover, 28. januar, skrev vi at kirkevalget ikke lengre bør avholdes sammen med kommunevalget. Det offentlige valget må få slippe de utbredte forstyrrelsene som kirkevalget skaper.

I sitt tilsvar til oss skriver kirkerådslederen at «Kirkevalg samtidig med offentlige valg skaper økt engasjement og en bredere folkekirke. Det øker medlemmenes innflytelse over kirkens utvikling og styrker demokratiet i kirken.»

Det skal en helt egen arroganse til for å mene at hele Norges befolkning har ansvar for å legge til rette for kirkens interne demokrati. Argumentet er at fordi kirkens medlemstall er så høyt, så skal de ha helt særegne privilegier. Man kunne sikkert styrket utviklingen og demokratiet i Idrettsforbundet eller LO også, dersom de med sine henholdsvis 950 000 og 1,2 millioner medlemmer fikk arrangere sine interne valg sammen med det offentlige valget. De fleste vil være enig i at det er absurd. Slikt er uansett ikke statens oppgave.

Kirkerådslederen hevder at flere får ta del i medlemsdemokratiet på denne måten. Selv om det riktignok ble en viss økning i valgdeltakelsen etter omleggingen i 2009, er den nå på rundt 10 %. Den lave deltakelsen kan på ingen måte forsvare kirkevalgets forstyrrelser av det offentlige valget. Avstemning over nett eller via posten kunne for eksempel gitt langt høyere deltakelse, hvis målet virkelig er å styrke kirkedemokratiet.

Vi hadde trodd at kirken ville føle et visst ubehag når 44 kommuner etter valget i 2019 rapporterte til Valgdirektoratet at kirkevalget virker forstyrrende på det offentlige valget. Kirkerådslederen virker imidlertid overhodet ikke bekymret for dette, og nevner ikke ett eneste nytt tiltak kirken vil iverksette for å forhindre at de problematiske forstyrrelsene fra flere tidligere kirkevalg gjentar seg. Det er visst heller vi andre som må tilpasse oss, for å ivareta ett trossamfunns interndemokrati. Kirken liker å si at den er skilt fra staten, men krever fremdeles særbehandling på valgdagen.

Det vil Human-Etisk Forbund gjøre noe med, for å beskytte offentlige valg mot forstyrrelser. Valglovutvalget foreslo nylig følgende lovtekst: «I valglokalet og dets umiddelbare nærhet er det ikke tillatt å utføre handlinger som kan forstyrre valget». Ved gjennomføring av offentlige valg, må valgloven ha forrang.

Denne gangen er det kirken som må vike. For alles beste.