Hevder foreldre og barn er blitt mobbet til taushet

Boy-Arne Buyle (KrF) hevder at foreldre og ungdommer som er positive til å flytte elever fra Ankenes til Narvik ungdomsskole, er blitt mobbet til taushet.