Høyres Marianne Dobak Kvensjø stiller seg svært kritisk til at fylkesrådsleder Tomas Norvoll ikke har satt i gang tiltak som skal bidra til øke innbyggertallet i fylket. Hun ser heller ingenting som tyder på at den lovte samfunnsanalysen er blitt prioritert av fylkesrådet.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå med nedgang i folketallet i Narvik og synkende tendens i Evenes er en klar indikasjon for stortingskandidaten at det haster med å gjøre tiltak.

– Vi trenger ikke utredninger, men handling fra fylket nå, mener Dobak Kvensjø

Ser ingen strakstiltak

I et intervju til Fremover i mars, svarte fylkesrådsleder Norvoll at det var flere tiltak som kunne gjøres i påvente av satsingsplan for Evenes og Narvik. Der trakk han fram kollektivtransport og skole som eksempel.

– Men det er ikke skjedd noe. Verken med busstilbud som muliggjør pendling, eller gjort noe innen skole etter at det ble lovet en satsing, påpeker Kvensjø, og legger til at ansatte i forsvaret allerede har begynt å komme på plass.

Stortingskandidaten legger til at den særlige satsingen på de muligheter som forsvarsutbyggingen på Evenes kan gi av vekst for hele regionen har hun som fylkespolitiker etterspurt i mange år, uten at det har ført til verken konkrete handlinger eller planer.

Viser til nabofylket

Dobak Kvensjø registrerer også at mens Narvikregionen opplever fortsatt nedgang i befolkningstallene, så er tendensen helt annerledes for Harstad. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser en vekst på 55 innbyggere for Harstad.

– Harstad har et godt samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune, og vi må bare berømme den jobben som gjøres i Harstad.

Kvensjø frykter nå at mens nabofylket ligger foran i utviklingen, så vil Narvik og Evenes tape kampen i utviklingen på grunn av at fylkesrådet i Nordland sitter på gjerdet og ikke foretar seg noe.

Dobak Kvensjø mener at dagens regjering står bak tidenes satsing i landsdelen som skulle tilsi vekst og utvikling også for Narvikregionen, og trekker blant annet frem deres satsing både på samferdsel og Forsvaret.