En fersk analyse utført av det rådgivende ingeniørselskapet Sweco viser at hver terrawattime med ny vindkraftproduksjon vil bidra til å senke dagens høye strømpriser med mellom ett og et halvt og to øre per kilowattime. Det kan slå kraftig ut på strømregningen.

Analysen som er gjort på oppdrag av Svensk Vindenergi gjelder for Sverige. Analysen viser i tillegg at effekten er enda større i de nordlige delene av landet.

Ifølge beregninger som den svenske bransjeorganisasjonen Svensk Vindenergi har gjennomført kan besparelsen for en villaeier i det svenske prisområdet SE 1, for eksempel i Kiruna, akkurat nå representere så mye som 13.000 kroner i året.

Analysen fra Sweco med tittelen «Vindkraftens elpriseffekt 2022-2025» kom i november, og er en oppdatering av en tidligere analyse som ble publisert i januar 2022. Den nye analysen viser at den prisdempende effekten av ny vindkraft har økt i løpet av året.

I februar gikk Russland til krig mot Ukraina. Det har påvirket gass- og kullprisene som har steget markant. Dette har igjen påvirket elprisene. Jo høyere disse prisene er, jo større prisdempende effekt har vindkraften ifølge analysen.

Dette sier Sweco-analysen

  • For årene 2022-2025 vil den gjennomsnittlige prisdempende effekten for hele Sverige være mellom 1,5 og 2 euro per megawattime (MWh). Dette tilsvarer 1,5 til 2 øre per kilowattime (KWh). Dette gjelder for hver ny terrawattime (TWh) ny produksjon som tilføres.
  • · For elprisområde SE 1 og SE 2, de nordligste delene av Sverige, vil den prisdempende effekten for 2022-2024 være på rundt 4 øre pr KWh. For 2025 noe lavere.
  • Den langsiktige elprisdempende effekten av vindkraft vil være rundt 0,7 euro/MWh, tilsvarende 0,7 øre per KWh. Også dette gjelder for hver ny terrawattime ny produksjon. (Den tidligere analysen fra januar 2022 kalkulerte med 0,4-0,5 euro/(MWh).
  • At den prisdempende effekten blir større lengre nord i Sverige er på grunn av overføringsbegrensninger. Begrensningene beskrives som midlertidige.
  • Sweco anser ikke at tallene for perioden 2022 til 2025 vil være representative for den langsiktige prisdempende effekten.

Nær fordobling

I Sverige ble det i 2021 produsert 27 terrawattimer med vindkraft. I perioden 2022-2025 blir denne produksjonen nesten fordoblet, med 25 TWh ny vindkraft, opp til 52 TWh. I Piteå har nå en enkeltstående vindkraftpark passert Sveriges største kjernekraftreaktor i installert effekt.

Svensk Vindenergi har regnet på hva den nye vindkraftproduksjonen vil få å si for svensk næringsliv og husholdninger. Konklusjonen er at på kort sikt vil de 25 terrawattimene presse prisene nedover med 37,5 øre per kilowattime.

For en enebolig med er årsforbruk på 20.000 kilowattimer vil dette tilsvare 7.500 kroner. Samlede reduserte årlige elkostnader for både private og næringsliv beregnes å være 52,5 milliarder kroner. Dette baserer seg på at Sverige har et totalt årlig elforbruk på 140 terrawattimer.

Det Sweco mener vil være den langsiktige effekten er «kun» 0,7 øre/KWh når andre råvarepriser slik som gass og kull har roet seg på et lavere nivå nivå. Når det likevel pumpes inn så mye som 35 TWh ny vindkraft, skal dette i sum presse prisene nedover med 17,5 øre per kilowattime.

Kan kutte 13.000 i Norrbotten

I et debattinnlegg i den nordsvenske avisen Norrländska Socialdemolraten (NSD) den 20. desember, har administrerende direktør i Svensk vindkraft, Daniel Badman, regnet på effekten som vindkraften vil gi i Norrbotten spesielt de kommende årene.

I likhet med Nord-Norge ligger Nord-Sverige nå bak en flaskehals i energiforsyningen. Denne gjør altså ifølge Swecos beregninger at nye vindkraften presser prisene ekstra mye nedover her – inntil 4 øre per kilowattime de aller nærmeste årene.

Konklusjonen til Badman er klar: Den nye vindkraften som bygges i Sverige frem til 2025 vil redusere elprisen i Norrbotten med minst 65 øre per kilowattime. Dette tilsvarer 5,7 milliarder i lavere elkostnader i året for husholdninger, bedrifter og andre elforbrukere i regionen.

I debattinnlegget fremholder Daniel Badman at det er nord i Sverige at elforbruket nå kommer til å øke i særklasse mest. Han oppfordrer derfor kommunepolitikerne i Norrbotten til å legge til rette for mer vindkraftutbygging.

Fremover har bedt Daniel Badman et intervju. Dette har han svart at han ikke har anledning til denne uken.