– I dag har vi kun oversikt over de som har testet seg for covid-19, personer som har testet seg på grunn av symptomer. Fordi mange kan ha hatt sykdommen uten være klar over det, ønsker vi nå å finne ut hvor mange i Norge som faktisk har hatt sykdommen. For å få det til, skal vi teste 30 000 tilfeldig utvalgte personer, sier Torkjel Sandanger, professor ved UiT Norges arktiske universitet til universitetets nettside.

Forskerne kan ved å måle antistoffer i blodet få nøyaktige tall for hvor mange som har vært smittet av koronaviruset og som er immune mot covid-19 nå. Dette er viktig i arbeidet med pandemien. Det kan bidra til å kartlegge:

  • Hvordan viruset har smittet/bredt seg
  • Ny kunnskap om flokkimmunitet
  • Ny kunnskap som kan gjøre oss bedre rustet neste gang en pandemi rammer oss
  • Den faktiske dødeligheten av koronaviruset i Norge

Les også:

– Gjennom å få faktiske tall for hvor mange som har vært smittet, kan vi også si med sikkerhet hvor dødelig viruset er i Norge, fordelt på aldersgrupper over 16 år, sier Erik Eik Anda, førsteamanuensis ved UiT.

Hjemmetesten er enkel å gjennomføre. I testpakken finner deltakerne det de trenger, inkludert ei skånsom nål. Etter et lite stikk i en finger, festes to bloddråper til et prøveark og puttes i en ferdigfrankert konvolutt som blir sendt inn, helst samme dag.

Alle som deltar er tilfeldig plukket ut, bosatt i Norge og over 16 år. Det er ikke mulig å melde seg frivillig til forskningsstudien. De 30.000 som får tilbud om å delta, vil først få en SMS med spørsmål om de ønsker å delta. De som svarer ja, vil få testen sendt hjem i posten.