Helt siden Narvik kommune begynte å ta betalt på de store fine parkeringsplassene vi har rundt Frydenlund Skole (Barneskolen) og Narvik videregående avdeling Frydenlund, har parkeringsmønsteret endret seg.

I begynnelsen var det litt sprett parkering rundt om i smågatene, men spesielt siden covid-19 kom til Norge har parkeringen vært et stort problem.

Folkehelseinstituttet har oppfordret oss til å ha så få nærkontakter som vi mulig, og gått ut med at man skal unngå offentlig transport der man kan. Spesielt skal de som jobber i helsevesenet ta ekstra hensyn til hvor mange nærkontakter de har i løpet av dag/uke. Dette gjør at flere ønsker å bruke sin private bil til jobb, som igjen har hjulpet på mindre spredning av covid-19.

Etter at det ble betalt parkering på alle plasser rundt sykehuset og hjemmetjenestens hovedkvarter, har jeg opplevd at det er mer og mer parkering i smågatene utenfor parkeringssonene.

Alle elvene på Narvik videregående skole avdeling Frydenlund har fått kjenne godt på kroppen at vi lever i en pandemi. De har til tider hatt mye hjemmeskole og digital undervisning som de fleste av elevene synes er dårligere undervisning enn undervisning fra klasserom. Dette har gjort at også disse elevene ønsker å unngå å ta offentlig transport for å unngå smitte og karantene. Enda en ting som gjør at vi ser økt parkering i smågatene.

Alle disse tre etatene, starter sin dag cirka klokken 0800 og er til 1500-15.30 på jobb/skole. Dette gjør at det er mange parkerte biler rundt barneskolen både ved skolestart og skoleslutt, noe som gjør skoleveien til våre minste, fine beboere i denne byen, veldig farlig.

Narvik kommune var by nummer to i hele Norge som valgte å skilte byen ned fra 50-sone til 30-sone, nettopp for å gi tryggere ferdsel for de myke trafikantene. Det er brukt mye penger på skilting og fartshumper for å redusere fart. Ikke minst for å vedlikeholde disse.

Da synes jeg det er utrolig bakvendt at «for å få inn penger» så er trafikksikkerheten satt som nummer to og inntjening av penger satt som nummer én.

Ja, jeg vet dere har sagt at det «bare» koster 500 kroner i måneden å stå på disse parkeringsplassene, men det er mye penger for eksempelvis en alenemor eller en barnefamilie. Når det gjelder barnefamilier så er de ganske avhengige av å bruke bilen til og fra jobb, for hvordan ser dere for dere at en mor/far skal ta bussen fra hjemmet til barnehage, for så å ta en ny buss videre til sentrum av byen, og kanskje deretter bytte til enda en ny buss for å komme til arbeidsplassen sin? Denne logistikken ser vi, at den ikke går opp. Bilen blir at naturlig framkomstmiddel for dem.

Det jobber utrolig masse flotte familiefolk både på sykehuset og i hjemmetjenesten. Gjør dagen dem enklere og gi dem en plass og parkere bilen når de er på jobb.

Skoleelever har ofte en ekstra jobb, spesielt de dagene de har korte dager på skolen. Da ønsker de gjerne en matbit og kanskje et klesskift før de skal videre på jobb etter skolen. Dette er også vanskelig å få til med den offentlige transporten vi har i dag.

Villaveien er blitt en flaskehals etter at det er begynt å komme lange rekker med parkerte biler der. Ikke bare er det nesten umulig å se fotgjengere som går på fortauet og som kanskje ønsker å krysse veien. Det er også blitt vanskelig å møte store kjøretøy. Møter vi bussen eller en lastebil så må en av kjøretøyene stoppe og vente, det er ikke plass til at man kan passere hverandre.

Dette kan jo være direkte livsfarlig, ambulanse og andre utrykningskjøretøy blir sinket kraftig i denne situasjonen.

Vi har store fine parkeringsplasser langsetter Idrettens hus, både i Villaveien og i Ofotveien, i krysset Brugata/Villaveien og langsetter Voksenopplæringen helt ned til menighetshuset, i Alleen. Det kunne før være vanskelig å finne ledig parkering på disse plassene, nå står de nesten tomme hver dag.

Skjønner at kommunen trenger pengene, men hva med å halvere månedsprisen på de store parkeringsplassene. Dette har jeg snakket med mange om, og de sier at da ville det være mye mer fristende å stå på disse plassene. Tomme parkeringsplasser, det tjener man i hvert fall ikke penger på.

Hvis det blir parkering forbudt i Villaveien, Blomvikveien, Blomsterveien og Parkveien, så tror jeg dessverre at det bare forplanter problemet lenger ut i smågatene. Ikke minst blir det vanskelig å parkere for dem som bor i disse gatene uten parkeringskort, og besøkende vet ikke hvor de skal gjøre av seg. Dette skaper ikke bolyst.

En annen ting er at en av intensjonen med å gi «Gate1» og Frydenlundgata 15 minutter fri parkering var vel å lette for næringslivet i byen. Men det er ganske mange andre næringsdrivende i byen som ikke får det lettere, men bare vanskeligere på grunn av at det er utvidet betalt parkering i resten av sentrum.

Som et eksempel har jeg lyst å tenke litt høyt for dere:

Utenfor Spar Finnbekken er det «kø» av biler hver dag ved lunsjtid (gratis parkering?).

For en god stund tilbake hørte jeg at Myklevold var interessert i åpne et utsalg ved Jernbanestasjonen. (Noe som jeg har skjønt ble satt på vent blant annet på grunn av covid-19. Vet ikke om det fortsatt er planer her, bare bruker det som et eksempel).

I alle fall, jeg ble kjempeglad, tenkte at dette er plassen hvor man kan få en enkel lunsj og at det er greit for alle arbeidsfolk, også for dem som kommer inn i «lompen» og sette seg å spise.

Men det er kommet opp parkeringsavgift også rundt hele Jernbanestasjonen. Arbeidsfolk har ikke lyst til å betale for å gå inn å spise en enkel lunsj. Legg til rette for alle næringsdrivende, ikke bare et par-tre gater i byen.

Nå sporet jeg av der nede på jernbanen?

Poenget mitt er i første omgang at jeg vil ha tilbake trafikksikkerheten rundt barneskolen, videregående skole og Idrettens hus (som blir mye brukt også i skoletiden). De videregående elevene bruker også Narvikhallen mye i skoletiden og er fotgjengere til og fra skolen og hallen.

Ikke la det skje en ulykke før dette blir tatt tak i, la Narvik igjen bli den byen som går framfor de andre byene i Norge og tenker trafikksikkerhet. Vi ønsker oss så gjerne en by tunnel, også dette vil øke sikkerheten. Da må ikke «penger-inn-i-kassen» på noen parkeringsplasser, gå på bekostning av trafikksikkerheten rundt to store skoler og to store arbeidsplasser på Frydenlund, tenk trafikksikkerhet i hele byen.