Striden har pågått i en årrekke og består av to spørsmål: Skal det være ett eller to sykehus på Helgeland? Og hvor skal dette eller disse ligge?

Konfliktlinjen går langs Korgfjellet, som ligger mellom Vefsn og Hemnes kommune. I nord ønsker folk seg at Mo i Rana får hovedsykehuset, mens i sør håper man på Sandnessjøen eller omegn.

Helse nord ønsker Sandnessjøen

I desember i fjor anbefalte styret i Helse nord at Helgelandssykehuset bør bestå av et hovedsykehus i Sandnessjøen, et mindre sykehus i Mo i Rana og et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

Sykehusspørsmålet har skapt enormt engasjement på Helgeland. Det er folkeaksjoner, Facebook-grupper, underskriftskampanjer, konserter og fakkeltog. Bunadsgeriljaen har kjempet for fødetilbud, som de frykter vil bli svekket. Politikerne strides om hva som er den beste løsningen. Fagfolkene likeså.

I dag har Helgeland tre sykehus som ligger i henholdsvis Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Det er bred enighet om at strukturen ikke fungerer. Høsten 2015 startet prosessen med å legge et nytt kart over lokalisering og funksjonsfordeling.

Ekspertene gikk for Mo i Rana

To ekspertgrupper har pekt på at ett stort sykehus, som skal plasseres på Mo i Rana, vil være den beste løsningen. Sentrale argumenter går på at det vil lette rekruttering og styrke det faglige miljøet dersom sykehuset legges til den største byen på Helgeland. Det er lettere å bemanne ett sykehus enn to.

Men ekspertgruppens konklusjon har vært svært omstridt. Ordførere fra tolv kommuner har jobbet for å få sykehuset plassert sør for Korgfjellet. Argumenter handler om avstander, reisevei og trygghet for pasienter. Om hva plasseringen vil ha av utilsiktede konsekvenser.

En modell med distriktsmedisinsk senter i Mosjøen og Brønnøysund, og stort akuttsykehus på Mo i Rana vil medføre at et akuttsykehus i Sandnessjøen blir et akuttsykehus for kommunene Herøy, Alstadhaug, Leirfjord og Dønna, hevder tidligere Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø (Ap) i et innlegg i Rana Blad.

– Det er ingen som tror at en slik sykehusenhet vil overleve på sikt, skriver han.