Forrige uke våknet landets tyngst rammede migrenepasienter til en fortvilende budsjettlekkasje fra regjeringen. Den forebyggende og kostnadseffektive medisinen Aimovig, som har gitt mange håp om kunne å leve uten store smerter, blir ikke prioritert på neste års statsbudsjett. Dette til tross for at argumentene for å innføre medisinen på blå resept taler for.

Arbeiderpartiet mener at Stortinget må prioritere penger til dette formålet nå. Det er uakseptabelt at Norge som det eneste landet i Norden ikke skal tilby Aimovig til hardt rammede migrenepasienter når kostnadseffektiv medisin er tilgjengelig. Vi kan ikke akseptere at det bare er de rikeste migrenepasientene som skal gis muligheten til å være frisk, fullføre utdanning og delta i arbeidslivet.

Migrene er sykdommen som har fått sin egen kunstform, «migrain art». Det er ikke tilfeldig. Ord blir nemlig utilstrekkelig i forsøket på å forklare migrenens nådeløse smerte. Alle som er rammet, og deres pårørende, vet så inderlig vel hvor sant dette er.

Det er ikke få. Hele 900 000 nordmenn har en eller annen form for migrene, og tre ganger så mange kvinner som menn befinner seg i denne statistikken. Sykdommen kommer på tredjeplass i tilstander nordmenn taper mest helse til. Selv om ikke migrene er direkte livstruende er det en sykdom som rammer brutalt.

Sykdommen er en stor økonomisk byrde for samfunnet og den holder spesielt kvinner borte fra arbeidslivet. Studier viser at migrenepasienter er oftere og lenger borte fra jobb. Det er den vanligste årsaken til uførhet under 50 år, altså truer den i stor grad kvinner i høyproduktiv alder. Det er anslått at migrene forårsaker så mye som 2 millioner fraværsdager fra jobb og skole årlig.

En nedprioritering av migrenepasienter er derfor også en nedprioritering av kvinnehelse, likestilling og økonomisk bærekraft!

Lyset i enden av den tidvis mørke migrenetunnelen kom i august 2018, da den forebyggende medisinen Aimovig ble godkjent og tilgjengelig på det norske markedet.

Pasienter med alvorlig og kronisk migrene har brukt opp sparepenger og tatt opp lån for å klare å betale for medisinen, som har en månedlig prislapp på over 5000 kroner – i håpet om at Norge skal gjøre som våre naboland: ta regningen.

Statens legemiddelverk har konkludert med at Aimovig er kostnadseffektiv for pasienter med kronisk migrene, men prisen er over 100 millioner årlig og overstiger dermed den såkalte «fullmaktsgrensen». Det vil si at dersom den skal gis på blå resept må Stortinget vedta det.

Den dårlige nyheten er at regjeringen, med helseminister Bent Høie i spissen, har fratatt Stortinget denne muligheten.

Denne konklusjonen har han hatt fire måneder på å komme med. Både arbeiderpartiet og migrenepasienter med deres pasientorganisasjoner har stilt spørsmål til helseministeren og ventet på svar. Under valgkampen var det helt stille. Den planlagte lekkasjen er nøye timet halvannen uke før statsbudsjettet legges fram.

Kroniske migrenepasienter fikk nei av Bent Høie og vet ikke når – eller om – medisinen som har gitt dem livet tilbake igjen vil bli tilbudt på blå resept.