Gå til sidens hovedinnhold

Høringssvar til Nasjonal ramme for vindkraft

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Miljøpartiet De Grønne er enig med rådmannen i at vindkraft er et potensiale for økt næringsvirksomhet i Narvik. Vi har dermed støttet dette i utarbeidelse av strategisk næringsplan, og ønsker å bidra til at Narvik blir synlig innen fornybarhetssatsing i nord. Vindkraft er en del av det grønne skiftet og verden trenger energi som erstatning for fossil energi som må bygges ned.
I Bystyret nå på torsdag foreligger rådmannens forslag til svar på denne høringen. I all hovedsak støtter vi rådmannens syn i denne saken. Det er på tre områder vi ønsker å forsterke uttalelsen;
1. Vi ser det som viktig å ta vare på urørt natur.
2. Hjemfallsrett har vært et viktig moment i utbygging av vannkraftressursene i landet, og vi ønsker at det også skal gjelde for vindkraftanlegg.
3. Ivaretakelse av urbefolkningens interesser skal prioriteres.
Vi foreslår derfor at følgende tas med i uttalelsen:
Utbygging av vindmøller på land skal forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke skje i urørt natur. Utbyggingen skal i særlig grad ta hensyn til urbefolkningens interesser. Narvik Kommune vil at prinsippet om “hjemfallsrett” også skal gjelde for vindkraftanlegg, og prinsippet om tilbakeføring og restaurering etter endt konsesjonsrunde bør styrkes ytterligere.

Kommentarer til denne saken