Norges Vassdrag og energidirektorat (NVE) har i dag gått ut med at det er stor sannsynlighet for at det kan gå mange og store skred i området fra Beiarn, Gildeskål og sørover i Nordland. De har satt skredfaren til faregraden til 5.

Dette er historisk. Aldri før har det vært varslet faregrad 5.

– Det er en sjeldent og ekstrem situasjon som vil prege Nordland i helga. Redningsledelsen har i dag vært samlet sammen med Hovedredningssentralen Nord-Norge for å være best mulig rustet, forteller visepolitimester Heidi Kløkstad i en pressemelding.

Til an.no utdyper hun:

– Det er meldt mye nedbør, mildvær og vind. Det er en dårlig kombinasjon.

Skredfaren er så stor at det kan komme til å gå både jord og snøskred hvor som helst – også på steder hvor det normalt ikke er fare for skred.

– Det er stor sannsynlighet for at det blir mange skred og store skred. Vi har derfor en krystall klart beskjed til befolkningen; Hold dere hjemme i helga, sier Kløkstad, og fortsetter:

Hun forteller at både politiet og Hovedredningssentralen følger situasjonen nøye og understreker at også nord i Nordland er det veldig stor skredfare.

– I dag har lokal redningsledelse og Hovedredningssentralen gått gjennom planverkene og vi har gjort en risikovurdering. Hver etat gjør nå det som er nødvendig slik at man er best mulig rustet til helgen. Regnet vil komme i natt, og øker utover dagen i morgen. Vi oppfordrer alle til å glemme helgeturen å holde seg hjemme.

Politiet har også vært i kontakt med Forsvaret for å avklare hva de kan bidra med, hvis det skulle være et behov.

– Det verst tenkelige er at det går et stort skred hvor menneskeliv går tapt. Og vi håper at folk hører på advarselen.

– Er det besluttet å evakuere noen områder?

– Foreløpig har vi ikke besluttet å evakuere spesielle områder. Det er noe vi vurderer fortløpende. Vi gjør også vurderinger med Statens vegvesen med tanke på om spesielle veistrekninger skal stenges.