Kvinnen ble først dømt i Nord-Troms tingrett høsten 2018. Deretter ble hun igjen dømt i Hålogaland lagmannsrett til å betale en bot på 12.000 kroner i april.

Bakgrunnen var en konflikt kvinnen var i med barnevernet, etter at barnevernet fattet vedtak om omsorgsovertakelse av datteren hennes.

Kvinnen opprettet deretter blant annet en åpen Facebook-gruppe om barnevernssaken. Der publiserte hun en rekke meldinger om barnevernsansatte, blant annet innlegg hvor hun skrev at hun visste hvor saksbehandleren bodde og at hun kjente «mange folk som sikkert vil stikke innom henne».

– Datteren kan reagere når hun blir eldre

Hun publiserte også flere bilder og videoer av datteren mens datteren gråt, samt brev fra barnevernstjenesten av «sensitiv og privat karakter».

– Et barn på sju år har bare i liten grad forutsetninger for å overskue konsekvensene av slik offentliggjøring, herunder mulige konsekvenser på sikt. At barnet som sjuåring ikke reagerer på slik offentliggjøring, utelukker ikke senere reaksjoner, for eksempel i ungdomstiden, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Kvinnen ble også dømt for å ha brukt eller vært i besittelse av narkotika.

– Et utfall med stor rekkevidde

Kvinnen anket til Høyesterett over lovanvendelsen.

– Høyesterett har tatt saken inn til prøving fordi den er prinsipiell og skal prøve menneskerettighetene ved ytringer og foreldrenes rett til å handle på vegne av egne barn. Det blir derfor et utfall med stor rekkevidde, opplyser kvinnens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Rettssaken starter torsdag 17 oktober, og det er satt av to dager til rettsbehandlingen.

(©NTB)