Høyesterett med eget utvalg i kjølvannet av Nav-saken

Høyesterett har behandlet én sak om trygdesvindel der det kan være avsagt dom på feilaktig grunnlag.

Høyesterett har behandlet én sak om trygdesvindel der det kan være avsagt dom på feilaktig grunnlag. Foto:

Av

Et eget utvalg i Høyesterett skal se på behandlingen av saker som omfatter EØS-rett. Det skjer etter avsløringen av trygdeskandalen.

DEL

– Det jeg er opptatt av, er saksbehandlingen generelt i EØS-saker, sier høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie til NTB.

Siden 2012 har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Øie understreker at det for Høyesteretts del kun dreier seg om én sak som er behandlet, men at retten kan få andre saker der de samme spørsmålene dukker opp. Trygdesakene har avdekket at det kan være EØS-rettslige regler som ikke er så synlige i de kildene en er vant til å bruke, ifølge Øie.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken