Seminaret er 29. januar på Stortinget.

Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, har fått ti minutter innledningsvis til å snakke om Ofotbanen som transport-nav i nord.

Direktør i LKAB Markus Petäjäniemi skal snakke om kapasiteten på Ofotbanen begrenser utviklingen i svensk mineralnæring?

Stian Jensen fra samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune skal fortelle om godsstrømanalyse Nordland.

Samferdselsforum Nord skal snakke om næringslivets transportbehov fremover

Rika Lekang og Geir Myrflott fra LO skal snakke om at Ofotbanen sikrer og utvikler stabile arbeidsplasser.

Etter pausen skal statssekretær med ansvar for jernbane, Anders B. Werp (H), snakke om regjeringens ambisjoner for Ofotbanen.

Politisk ledelse fra Sverige skal snakke om ambisjonene for Ofotbanen og jernbanen i Nord-Sverige.

Områdedirektør i Bane Nor, Thor Brækkan, skal snakke om trafikk- og kapasitetsutvikling på Ofotbanen. Han skal blant annet fortelle når kapasiteten blir sprengt.

Leder for regional samhandling i Jernbaneverket, Anne Skolmli, skal snakke om gjennomførte og planlagte tiltak på Ofotbanen.

I siste bolk er tema finansiering.

Da skal konsernsjef Gorm Frimannslund og områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor snakke om Jernbaneverket/Trafikverkets rapport fra 2014 om kapasitets-utfordringer på Ofotbanen og alternative finansieringsformer.

Nils Åge Jegstad er jernbanepolitisk talsmann fra Høyre. Han skal snakke om at Ofotbanen er godt egent som et Ops-prosjekt.

Det hele avsluttes med en 30-minutters sekvens med debatt, oppsummering og planlegging av veien videre.

Disse er påmeldt:

Margunn Ebbesen

Hanne Dyveke Søttar

Ragnar Krogstad

Åsunn Lyngedal

Trine Hagen

Geir Myrflott

Svein Erik Kristansen

Torild Lid Uribarre

Ivar Kristiansen

Wilfred Nordlund

Sverre Myrli

Paul Rosenmeyer

Kirsti Leirtrø

Terje Steinsund

Lars Skjønnås

Sigrun Strømsøyen Gudevang

Helge Orten