Lille julaften ble Nordland fylkeskommune rammet av et alvorlig dataangrep, et dataangrep som har ført til at de fleste datasystemene til fylkeskommunen er satt ut av drift. Innbruddet ble hurtig oppdaget og hele fylkeskommunens datasystem ble da umiddelbart stengt av. Snarrådig handling fra fylkeskommunens IT- og sikkerhetsavdeling kan ha avverget store skader.

Datasikkerhet har vært tatt på største alvor i Nordland fylkeskommune. I høst har også vi politikere hatt egne møter med info fra IT-, og sikkerhetsavdelingen om trusler i arbeidet med datasikkerhet. Da ble det gitt velfortjent ros for det arbeidet som er lagt ned, og en forståelse for at dette er konstant krevende arbeid. Fylkeskommunen ble allikevel angrepet rett før julehøytiden. Dette er en alvorlig kriminell handling som også er anmeldt.

Siden angrepet ble oppdaget, og systemet stengt, har fylkeskommunens kriseledelse og ikke minst ansatte innen IT og sikkerhet arbeidet på spreng for å finne svar og ikke minst få systemet opp å gå igjen.

Det er da forstemmende å se hvordan Høyres gruppeleder, Beate Bø Nilsen, retter sitt fokus når fylkeskommunen står i en helt ekstraordinær situasjon. Bø Nilsen gjør det alvorlige datainnbruddet til et politisk spill som garantert gir terningkast 6 fra de som står bak innbruddet. Det er akkurat uro og usikkerhet som tjener deres sak samtidig som det gir merbelastning for fylkeskommunen.

4. januar sendte Bø Nilsen en pressemelding med sterk kritikk av kriseledelsens håndtering av dataangrepet, om at fylkestingets medlemmer ikke har fått tilstrekkelig informasjon i etterkant av angrepet. I tillegg stilte hun spørsmål om den digitale sikkerheten. Denne pressemeldingen er sendt etter fylkesrådsleder hadde et eget informasjonsmøte for gruppeledere hvor også Bø Nilsen var til stede. De fleste av spørsmålene ble svart ut i dette møtet. Fylkeskommunen har også informert godt gjennom pressemeldinger og nyhetsbrev underveis. Kriseledelsen har forholdt seg godt innenfor de fullmakter gitt av fylkestinget.

I dette tilfellet rammer Høyres kritikk ikke bare fylkesrådet, men også fylkeskommunens ansatte og det arbeidet de skal gjøre for å gjenopprette på en sikker, rask og god måte.

Dette er en fortvilet situasjon for alle. Jeg er sikker på at dette dataangrepet, og fylkeskommunens datasikkerhet, blir grundig evaluert når vi kommer gjennom dette. Først da får vi sikre svar på hva som har skjedd. Nå velger jeg å rette honnør til våre ansatte for det arbeidet som er gjort og som gjøres for å ivareta fylkeskommunens datasikkerhet, og jeg håper de kan få arbeidsro til å gjøre et grundig og godt arbeid videre.