Høyre i regjering trygger Norge

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Like sikkert som at høsten kommer, kommer statsbudsjettet. Og like sikkert ser vi de samme overskriftene fra opposisjonen. Denne gangen var visst budsjettet intet mindre enn til å bli kvalm av, grotesk og unorsk.

Vel, til tross for disse karakteristikkene hevder vi at budsjettet er et solid steg i fortsatt riktig retning, etter snart fullførte 2 perioder med Høyre i regjering.

Årene vi har lagt bak oss har vært preget av store utfordringer. En urolig verden, økonomiske kriser og en pågående pandemi er bare noen av ingrediensen i denne kaka.

Til tross for dette er Norge et anderledesland der vi har høy tillit til hverandre, trygge rammer rundt fellesskapet og en enighet om å stå sammen når krisen er ute. Statsminister Erna Solberg leder dette arbeidet trygt fremover.

Høyre er partiet som setter enkeltmenneskets valgfrihet høyt. Samtidig trygger vi felleskapet og satser videre på de Norske verdiene.

Dette gjør vi ikke ved å sette grupper opp mot hverandre. Bygd imot by, rik mot fattig, nord mot sør. Eksemplene er mange.

Det er mye godt å fremheve i årets budsjett. Noen av tiltakene vi vil nyte godt av i vår region er:

  • 106 millioner til Hålogalandsvegen
  • 1,3 milliarder til Evenes Flystasjon
  • 434 millioner til nytt sykehus i Narvik
  • 139 millioner til Norges Brannskole
  • Ekstra midler til fylkesveger
  • Videre utbygging av bredbånd og fiber
  • Utbedring av FOT-rutene, hvor Evenes - Bodø nå er med.

Summen av disse tiltakene vil føre til store positive ringvirkninger i regionen vår, og er avgjørende for å snu trenden med befolkningsnedgang. En nedgang som har vedvart over flere tiår. Skal vi snu den må det satses på nye tiltak. Det gjør regjeringen.

Samtidig løfter regjeringen de som trenger det mest. Noen eksempler på det er rus og psykiatri som prioriteres videre. Barnefamiliene får gjennom flere målrettede tiltak en bedre hverdag. Tiltak mot barnefattigdom er blant annet redusert og gratis SFO, gratis fritidsaktivitet og styrking av skolefruktordningen som noen eksempler.

Det er langt dette landet, bredden er stor. Vi trenger alle brikkene i det store puslespillet. Ikke bare deler av det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken